• Phone: 09 894 575566
  • Email us: info@winnerjapaneselanguage.com
  • Working Hours: 08:00-17:00

ဂျပန်စာ သင်ကြားပေးခြင်း

ဂျပန်အစိုးရပြုလက်မှတ်ရရှိထားသော ဆရာများမှ သင်တန်းများကို သင်ကြားပေးပါသည်။ ငွေကြေးအခက်အခဲရှိသူများအတွက်လည်း အထူးအစီအစဉ်များရှိပါသည်။

Read More

ဂျပန်နိင်ငံရှိအလုပ်အကိုင်များနှင့်ချိတ်စပ်ပေးခြင်း

ဂျပန်နိင်ငံတွင် နှစ်ရှည်လများစွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သော သူများတည်ထောင်ထားသဖြင့် အလုပ်အကိုင်ပေါင်းများစွာနှင့် ချိတ်စပ်ပေးနိင်ပါသည်။

Read More

အလုပ်အကိုင်သင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း

သက်ဆိုင်ရာအလုပ်များအတွက် သင်တန်းပေးခြင်း ချိတ်ဆက်စပ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွှက်ပေးပါသည်

Read More